Blog

Czy wiesz, że #9

05.06.2019, 12:50

Najlepszym sposobem na wyciszenie stropu i sufitu będzie zastosowanie „podłogi pływającej”, czyli poprawne oddzielenie warstwy wylewki od stropu konstrukcyjnego warstwą izolacyjną z wełny mineralnej lub styropianu uelastycznionego.

Czy wiesz, że #8

10.05.2019, 15:58

Redukcja poziomu hałasu powoduje u osób w nim przebywających obniżenie poziomu tętna (co jest objawem zmniejszenia stresu) oraz zmniejszenie wysiłku głosowego.

Czy wiesz, że #7

19.04.2019, 08:51

Twarde materiały tj. tynk, blacha trapezowa, szkło czy też terakota łatwo odbijają fale dźwiękowe pochłaniając tylko kilka procent ich energii. Budowanie hal sportowych wyłącznie z takich materiałów skutkuje powstawaniem wielokrotnych odbić, które wzmacniają pogłos.

Czy wiesz, że #6

11.04.2019, 10:28

Konieczność opracowania strategicznych map akustycznych miast wynika z ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

Czy wiesz, że #5

02.10.2017, 09:58

Izolacja akustyczna stropu powinna mieć zadeklarowaną „sztywność dynamiczną SD” czyli parametr określający jak dobrze izoluje wyrób przed dźwiękami uderzeniowymi. Wartość ta dla wełny szklanej o grubości 15 mm wynosi 16 MN/m3, a dla 35 mm 9 MN/m3. Im niższa wartość SD, tym lepiej wyrób amortyzuje energię uderzeniową.