O nas

Stowarzyszenie na Rzecz Lepszej Akustyki w Budynkach „Komfort Ciszy”

Celem stowarzyszenia jest propagowanie wiedzy na temat tego, jak akustyka budynków wpływa na komfort, zdrowie i produktywność ludzi tam przebywających.

Stowarzyszenie prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i doradczą.

Naszą intencją jest, by kwestia nieodpowiednich, a często szkodliwych warunków w budynkach, w których przebywamy i pracujemy, stała się przedmiotem szerszej dyskusji i doprowadziła do poprawy sytuacji.

Jakość budynków jest szczególnie ważna teraz, gdy blisko 90% swojego życia ludzie spędzają wewnątrz różnych budowli. Od jakości budynków w coraz większym stopniu zależy zdrowie, samopoczucie i efektywność ludzi. O tym, z czego składa się powietrze, którym oddychamy w budynku, decyduje się już na etapie projektowania i wyboru materiałów budowlanych. Podobnie jest z akustyką – o tym co słyszymy w pomieszczeniu, w którym śpimy czy pracujemy i czy jest to dla nas uciążliwy hałas, zapada decyzja już na etapie projektowania budynku, następnie wyboru materiałów i wykonawstwa.

Świadomość wpływ uwarunkowań zewnętrznych na nasze zdrowie jest coraz większa. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na istotną kwestię – co słyszymy, gdy przebywamy wewnątrz budynków, czy są to pożądane przez nas dźwięki czy hałas; co wpływa na to, że słyszymy niechciane dźwięki; jak hałas i nieodpowiednie warunki wpływają na ludzi, ich zdrowie, jakość życia i produktywność.

Stowarzyszenie powstało w 2016 roku w Warszawie z inicjatywy osób z reprezentujących różne branże i obszary eksperckie.

  • prowadzenie kampanii społecznych na rzecz poprawy świadomości dotyczącej jakości akustycznej w budynkach,
  • opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych,
  • opiniowanie projektów regulacji prawnych dotyczących jakości akustycznej w budynkach,
  • organizację szkoleń, warsztatów, pokazów i konferencji,
  • współpracę z innymi organizacjami i podmiotami działającymi w tym samym obszarze
  • współpracę z instytutami badawczymi i jednostkami ocen technicznych oraz instytucjami i organami państwowymi i samorządowymi, a także z instytucjami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi

Pliki do pobrania