Blog

Czy wiesz, że #12

08.08.2019, 09:00

Mieszkanie możemy wyciszyć używając do tego odpowiedniej jakości materiałów, takich jak wełna mineralna szklana i skalna, które mają najwyższy współczynnik pochłaniania dźwięku ɑ.

Czy wiesz, że #11

16.07.2019, 10:07

Zanieczyszczenie hałasem należy do najbardziej naglących problemów współczesnego świata – w zestawieniu WHO plasuje się tuż za zanieczyszczeniem powietrza

Czy wiesz, że #10

27.06.2019, 12:46

W budynkach wielorodzinnych wskaźnik izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany między mieszkaniami – zgodnie z zaleceniami – powinien wynosić od 51 dB.

Czy wiesz, że #9

05.06.2019, 12:50

Najlepszym sposobem na wyciszenie stropu i sufitu będzie zastosowanie „podłogi pływającej”, czyli poprawne oddzielenie warstwy wylewki od stropu konstrukcyjnego warstwą izolacyjną z wełny mineralnej lub styropianu uelastycznionego.