O akustyce

Dźwięk

Dźwięki mogą rozprzestrzeniać się w budynkach na dwa sposoby: drogą powietrzną lub poprzez materiał budowlany. Mamy więc do czynienia z transmisją dźwięków powietrznych i materiałowych (uderzeniowych).

W zależności od typu, konstrukcji, sposobu powiązania przegród pionowych z poziomymi oraz wszelkich przejść instalacyjnych – w budynkach występują również dźwięki przekazywane za pośrednictwem przenoszenia bocznego. Uciążliwość tego rodzaju przenoszenia dźwięków zależy od jakości wykonanego projektu i odpowiedniego wykonania detali wzajemnych połączeń przegród.

Ciśnienie akustyczne

Ciśnienie akustyczne

Ciśnienie akustyczne jest zmianą ciśnienia w stosunku do ciśnienia atmosferycznego.

Ciśnienie atmosferyczne 1 atm = 100 000 Pa

Wrażenie słuchowe powstaje , gdy amplituda ciśnienia akustycznego jest większa od tzw. progowego ciśnienia akustycznego. Dla człowieka, dla tonu prostego o częstotliwości 1000 Hz, wartość ta wynosi p0=0,00002 Pa.

Ciśnienie akustyczne – próg słyszalności p0=0,00002 Pa

próg bólu  = 20 Pa

Decybel

Jest to relatywny poziom dźwięku – czyli stosunek zmierzonego ciśnienia akustycznego do progu słyszalności 10 log(pa/0,00002)2 – gdzie pa zmierzone ciśnienie akustyczne [Pa].

10 log(0,00002/0,00002)2 = 0 dB

10 log(0,02/0,00002)2 = 60 dB

10 log(20/0,00002)2 = 120 dB

Dźwięki o jednakowej intensywności, lecz o różnych częstotliwościach nie są jednakowo odczuwalne przez ucho ludzkie. Dla niskich i wysokich częstotliwości zmiana poziomu hałasu o 6 dB odbierana jest jako dwukrotnie mocniejszy lub słabszy hałas. Dla częstotliwości średnich wrażenie takie wywołuje zmiana o 10 dB. Odczuwalna zmiana głośności przez człowieka zależna jest od jego poziomu wyjściowego i tak np.: dla dźwięku o poziomie 30 dB odczuwalny będzie już wzrost o 2 dB, natomiast dla dźwięku o poziomie 90 dB nie będzie odczuwalny.

Dźwięki powietrzne

Dźwięki powietrzne

Dźwięki powietrzne powstają po wzbudzeniu fali akustycznej przez źródło oddziałujące w ośrodku powietrznym. Może to być muzyka z radia, rozmowa sąsiadów czy gwiżdżący czajnik. Inną przyczyną odbierania dźwięku powietrznego przez człowieka jest dźwięk materiałowy (uderzeniowy) biegnący przez np. żelbetowe podciągi lub ściany nośne budynku, który następnie objawia się w formie dźwięku powietrznego.

Dźwięki materiałowe (uderzeniowe)

Dźwięki materiałowe (uderzeniowe) powstają wskutek mechanicznego wzbudzenia stropów i innych przegród budowlanych. Dźwięki uderzeniowe notorycznie powodowane są poprzez chodzenie, przesuwanie krzeseł, odbijanie piłki o podłogę przez dziecko, włączoną pralkę, przesuwanie odkurzacza po podłodze czy wszelkie wibracje powodowane przez drobne czynności domowe jak wiercenie, stukanie itd. Czynnikami generującymi dźwięki uderzeniowe w budynkach wielorodzinnych są ponadto windy, sąsiedzi schodzący po źle oddylatowanych klatkach schodowych od ścian mieszkań czy centrale klimatyzacyjne.

Przenoszenie boczne dźwięków

Przenoszenie boczne należy rozumieć jako dźwięk przenoszony za pośrednictwem sąsiednich do rozpatrywanej przegrody elementów budynku. W większości przypadków przenoszenie boczne odbywa się za pośrednictwem ścian i stropów. Intensywność bocznego przenoszenia dźwięków zależy od poprawności zaprojektowania oraz wykonania detali połączeń przegród w budynku.