O akustyce

Akustyka budowlana

Akustyka budowli skupia się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z transmisją dźwięków w przegrodach budowlanych oraz na sposobach minimalizowania jej negatywnego wpływu na użytkowników. Rozwój akustyki budowlanej i materiałów budowlanych wpływa w znacznym stopniu na możliwość zapewnienia komfortu akustycznego.

Dobrym zwyczajem przy akustycznym wykańczaniu budynku jest wybieranie gotowych opracowanych rozwiązań i systemów (np. dla ścian działowych czy podłóg pływających na stropach). Zalety takiego postępowania to: dobór sprawdzonych i optymalnych materiałów, podany instruktaż wykonania, wyliczone laboratoryjnie wskaźniki izolacyjności akustycznej i poziomy dźwięków uderzeniowych. Wykorzystywanie tzw. „systemów” niesie ze sobą ogromną korzyść dzięki sprawdzonym przez producentów parametrom akustycznym na drodze pomiarowej. W przypadku tzw. „składaka” jest to utrudnione lub wręcz w praktyce nierealne do uzyskania i wyegzekwowania.