Aktualności

Zmiany w prawie - hałas

29.10.2018, 10:27

Ministerstwo Środowiska ogłosiło konsultacje publiczne w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Decyzja ta została podyktowana koniecznością dostosowania prawa polskiego do zapisów Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Muszą zostać wprowadzone m.in. zmiany dotyczące obowiązku sporządzania programów ochrony środowiska przed hałasem nie tylko dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny ale także dla terenów, na których poziom hałasu nie jest przekroczony oraz obszarów cichych.

Stowarzyszenie "Komfort Ciszy" na antenie Polskiego Radia 24

08.05.2018, 11:13

Nasz ekspert był gościem cyklicznej audycji Polskiego Radia o nazwie „Interakcje”. Na antenie poruszone zostały kwestie zagrożenia hałasem w obiektach publicznych oraz odpowiedniej akustyki w mieszkaniówce. Przy tej okazji pojawił się wątek deweloperów i projektantów, ponieważ to na etapie projektu i realizacji inwestycji mamy szansę najlepszego dostosowania budynków do obowiązujących norm, o czym warto pamiętać przed podpisaniem wiążącej na lata umowy na mieszkanie. Rozmowy posłuchać można po kliknięciu w link https://www.polskieradio.pl/...

 

Ankieta Stowarzyszenia „Komfort Ciszy”

04.05.2018, 11:52

Stowarzyszenie na Rzecz Lepszej Akustyki w Budynkach "Komfort Ciszy" zaprasza do udziału w ankiecie, której celem jest zbadanie tego, w jakim stopniu hałas w naszych domach i mieszkaniach wpływa na komfort życia oraz determinuje codzienne decyzje i postawę. Od czego zależy hałas w budynkach oraz co można zrobić, aby go wyeliminować lub ograniczyć?

Norma PN-B-02151-4:2015-06 przywołana w WT

07.02.2018, 15:58

1. stycznia tego roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokument ten (zwany potocznie „warunkami technicznymi”, lub po prostu WT) zawiera wymagania, które muszą być spełnione przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków. Od wielu lat w WT znajdują się zapisy zobowiązujące projektantów do zapewnienia ochrony pomieszczeń przed hałasem pogłosowym...

Stowarzyszenie "Komfort Ciszy" w Dzień Dobry TVN

29.12.2017, 14:46

Zapraszamy do obejrzenia reportażu DZIEŃ DOBRY TVN z udziałem naszego Eksperta, zatytułowanego "Zwróć uwagę na hałas". Po kliknięciu w link znajdziecie właściwy reportaż na dole strony.

 

https://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/bardzo-niebezpieczny-halas,249645.html