Studia przypadków

W części tej chcielibyśmy zaprezentować przykłady działań technicznych, które pozwoliły na znaczące zwiększenie komfortu akustycznego w przedstawionych pomieszczeniach