Studia przypadków

Sala do gimnastyki korekcyjnej, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

25.01.2016, 11:39

Stan przed adaptacją

Sala do gimnastyki korekcyjnej mieści się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlance (powiat radomski) i jest wykorzystywana także do zajęć tanecznych, spotkań klasowych i środowiskowych, prób teatralnych, muzycznych, występów itp.  Sala o powierzchni ok. 70 m2 i wysokości ok. 3,3 m była przed adaptacją akustyczną wykończona wyłącznie twardymi materiałami: tynkowane ściany, lustra, tynkowany sufit, podłoga sportowa. Takie wykończenie sali sprawiało, że była bardzo pogłosowa: czas pogłosu wahał się (w zależności od częstotliwości) od 2,5 s do 3,0 s.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

Pogłos utrudniał bardzo prowadzenie zajęć, sprawiał że zrozumiałość mowy była bardzo niska a odtwarzana muzyka była nieczytelna. Zajęcia z wykorzystaniem muzyki były bardzo męczące ze względu na dudniące brzmienie sali. Pomieszczenie było też bardzo głośne w trakcie zajęć.

Nagranie przedstawiające zrozumiałość mowy przed adaptacją akustyczną

 

Nagranie przedstawiające pogłosowość pomieszczenia przed adaptacją akustyczną

 

Adaptacja

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Jedlance

W lecie 2014 roku przeprowadzono adaptację akustyczną. Na suficie sali zainstalowano ok. 43 m2 (pokrycie ~ 60%) paneli dźwiękochłonnych Master SQ o wskaźniku pochłaniania dźwięku αw = 1,0. Płyty zostały zamontowane do stropu pomiędzy istniejącymi oprawami oświetleniowymi. Dodatkowo na jednej ze ścian podłużnych, ponad pasem luster zainstalowano pas złożony z takich samych paneli o łącznej powierzchni 8,5 m2. Instalacja paneli dźwiękochłonnych na jednej ze ścian miała za zadanie ograniczyć poziome odbicia dźwięku pomiędzy ścianami.

Efekty adaptacji

Czas pogłosu w częstotliwościach 250 – 4000 Hz spadł poniżej 0,8 s, jedynie w paśmie 125 Hz utrzymuje się na poziomie 1,4 s.  Stosunkowo długi czas pogłosu w niskich częstotliwościach wynika z charakterystyki użytych materiałów. Materiały dźwiękochłonne  instalowane bezpośrednio na twardej powierzchni (bez pustki powietrznej) mają słabe własności dźwiękochłonne w paśmie 125 Hz. Szczegółowe wyniki pomiaru czasu pogłosu przed i po instalacji paneli dźwiękochłonnych przedstawiono poniżej:

 

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 kHz

2kHz

4kHz

Czas pogłosu przed adaptacją, [s]

2,41

2,90

2,81

2,90

3,04

2,55

Czas pogłosu po adaptacji [s]

1,47

0,73

0,75

0,78

0,78

0,70

Nagranie przedstawiające zrozumiałość mowy po adaptacji akustycznej

 

Nagranie przedstawiające pogłosowość pomieszczenia po adaptacji akustycznej

Zmiany zastosowane w pomieszczeniu skutkujące ograniczeniem pogłosu znacznie poprawiły zrozumiałość mowy, ułatwiając prowadzenie zajęć. Adaptacja akustyczna sprawiła, że sala stała się przydatna do innych celów: np. ze względu na bardzo dobrą zrozumiałość mowy przeprowadza się w niej egzaminy językowe wykorzystujące zadania ze słuchu.