Studia przypadków

Sala lekcyjna, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bytomiu

25.01.2016, 12:38

Stan przed adaptacją

Sala lekcyjna o powierzchni 51 m2 i wysokości 3,16 m. Przed adaptacją akustyczną pomieszczenie było wykończone wyłącznie twardymi materiałami: tynkowane ściany i sufit, podłoga wykończona płytkami PCW. Pomieszczenie było też bardzo skromnie umeblowane. Twarde wykończenie skutkowało długim czasem pogłosu, który w średnich częstotliwościach (1000 Hz) wynosił ok. 1,9 s. Słyszalny pogłos utrudniał prowadzenie zajęć, pogarszając zrozumiałość mowy. Odbicia dźwięku zwiększały hałas w pomieszczeniu zmuszając nauczycieli do podnoszenia głosu. Tego typu akustyka była niedopuszczalna tym bardziej, że sala została przeznaczona dla nauki dzieci niedosłyszących (korzystających z aparatów słuchowych i implantów ślimakowych) a także uczniów z autyzmem. 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bytomiu

 

Nagranie przedstawiające pogłosowość pomieszczenia przed adaptacją akustyczną

Adaptacja

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bytomiu

W trakcie adaptacji akustycznej na suficie sali zainstalowano ok. 34 m2 (pokrycie ~ 67%) paneli dźwiękochłonnych Master SQ o wskaźniku pochłaniania dźwięku αw = 1,0. Płyty zostały zamontowane do stropu pomiędzy istniejącymi oprawami oświetleniowymi.

Efekty adaptacji

W wyniku przeprowadzonej adaptacji akustycznej czas pogłosu skrócił się do ok. 0,6 s. Zwiększenie chłonności akustycznej doprowadziło także do zmniejszenia stopnia wzmocnienia dźwięku przez pomieszczenie, a tym samym do obniżenia poziomu hałasu we wnętrzu.

Nagranie przedstawiające pogłosowość pomieszczenia po adaptacji akustycznej