Studia przypadków

Stołówka, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie

25.01.2016, 12:45

Stan przed adaptacją

W stołówce na powierzchni ok. 150 m2 mieści się ok. 100 miejsc konsumenckich. Ze względu na dużą liczbę uczniów posiłki wydawane są zarówno w czasie przerw jak i lekcji. Pomieszczenie funkcjonuje także jako sala konferencyjna w przypadku organizowania dużych spotkań.

Typowe dla tego typu pomieszczeń wykończenie (tynkowane ściany, gipsowo-kartonowy sufit podwieszany oraz gres na posadzce) powodowało że w stołówce było bardzo głośno. Przy pełnym wypełnieniu pomieszczenia (uczniowie z podstawówki) równoważny poziom dźwięku (rodzaj średniej) mierzony dla 10-minutowego okresu wyniósł LAeq,10min = 87,7 dB(A). Tak wysoki poziom dźwięku sprawiał, że komunikacja słowna była praktycznie niemożliwa a hałas był źródłem dyskomfortu tak uczniów jak i nauczycieli i personelu. Ze względu na hałas zdarzały się przypadki rezygnacji rodziców z posyłania dzieci na obiady. Zrozumiałość mowy też pozostawiała wiele do życzenia.

Hałas w stołówce przed adaptacją akustyczną

 

Pogłos w stołówce przed adaptacją akustyczną


Adaptacja akustyczna

W lecie 2014 roku w stołówce zainstalowano dźwiękochłonne płyty Master SQ o wskaźniku pochłaniania dźwięku αw = 1,00. Panele zostały przyklejone do istniejącego sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych tak aby nie przemieszczać istniejących opraw oświetleniowych i kratek wentylacyjnych. Panelami pokryto ok. 80% powierzchni sufitu. Ściany pozostały bez zmian.

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Legionowie

Znaczące zwiększenie chłonności akustycznej pomieszczenia spowodowało, że w znacznie mniejszym stopniu wzmacnia ono teraz dźwięk. Poziom hałasu mierzony w podobnych warunkach jak przed adaptacją (pełne wypełnienie, uczniowie z podstawówki) wynosi obecnie LAeq,10min = 78,1 dB(A) czyli prawie o 10 dB mniej.

Hałas w stołówce po adaptacji akustycznej

 

Pogłos w stołówce po adaptacji akustycznej