Wpływ na ludzi

Wpływ hałasu na pracowników

Istnieje wiele badań pokazujących wpływ hałasu w biurze na efektywność i samopoczucie pracowników. Poniżej przedstawiamy wybrane z nich:

  • Banbury, Berry, "Office noise and employee concentration: Identifying causes of disruption and potential improvements", Ergonomics, Vol 48, No 1, Jan 2005, 25-37: badanie przeprowadzone na 88 pracownikach 2 firm; 99% osób badanych wskazało, że koncentrację utrudnia im hałas w biurze. Pracownicy wskazali dwa źrodła najbardziej uciążliwego hałasu: dzwoniące tefony komórkowe i rozmawiających współpracowniców. Stwierdzono brak korelacji między wskazywanym stopniem uciążliwości hałasu a czasem spędzonym przez pracownika w biurze, co wskazuje na brak efektu przyzwyczajania się do hałasu.
  • Banbury, Berry, "The disruption office-related tasks by speech and office noise", British journal of psychology, 1998, 89, 499-517 badali  efektywność procesów poznawczych  w warunkach ciszy, hałasu (65 dB – takie natężenie dźwięku obserwujemy w wielu call centrach!) bez odgłosu rozmów, z odgłosami rozmów, które można było zrozumieć i z mową, której nie można było zrozumieć. 84 uczestników, którzy zapamiętywali i odpamiętywali słowa w warunkach ciszy,  odpamiętali poprawnie 60% treści. Przy 65 dB, bez względu na to, czy hałas zawierał zrozumiały przekaz informacyjny, czy nie, badani odpamiętali poprawnie tylko 20% informacji.
  • Banbury, Macken, "Auditory distraction and short-term memory: phenomena and practical implications", Human Factors, 2001, 43 ,12-29 w Badaniach laboratoryjnych stwierdzono, że dźwięki dobiegające do nas mają bezwarunkowy dostęp do naszej pamięci, nawet jeśli uwaga jest ukierunkowana na inne zadanie, dźwięki są rejestrowane i przetwarzane. Znacząco wpływa to na procesy poznawcze związane z właściwym zadaniem.
  • Ian Donald, Oi-Ling Siu, 2001, badanie na 158 pracownikach umysłowych pokazało pozytywny związek między fizycznymi cechami środowiska pracy (temperatura, oświetlenie, akustyka) a satysfakcją z pracy, jak również fizycznym i psychicznym dobrostanem pracowników
  • Sundstrom et al. "Office noise, satisfaction, and performance", Environment and behavior, vol.26, no,2. mar 1994, 195-222. Ponad połowa z 2391 przebadanych pracowników biurowych wskazała, że hałas przeszkadza im w pracy, silna korelacja z niezadowoleniem ze środowiska fizycznego pracy oraz niskimi wynikami w badaniu satysfakcji z pracy.
  • Uniwersytet Berkeley, 1972. Klasyczne już badanie z połowy lat 70-tych sprawdzało w jaki sposób hałas wpływa na wykonywanie różnych zadań biurowych. Uczestnikom testu polecono wykonanie korekty tekstu, polegającej na wyłapaniu błędów ortograficznych oraz błędów logicznych. Zadania były wykonywane w warunkach względnej ciszy (35 dB A) a następnie koncentracja uczestników była zakłócana odtwarzanymi na poziomie 55-70 dB A nagranymi rozmowami. Wyniki pokazują, że rozwiązywanie zadań logicznych, wymagających koncentracji jest znacznie utrudnione w takich warunkach – vide wykres poniżej.

Wpływ hałasu na ludzi