Budynki mieszkalne

Polska Norma PN-B-02151-5 (w przygotowaniu)

Polska Norma PN-B-02151-5 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji określi wymagania dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady klasyfikacji akustycznej całych budynków oraz ich wydzielonych zwartych części, uwzględniające te wymagania.

Komplet Polskich Norm PN-B-02151-2(3)(4)(5) ma zastosowanie do następujących przegród w budynkach:

Przegrody w budynkach

  1. Przegrody zewnętrzne – część 3 i 5 (budynki mieszkalne)
  2. Przegrody wewnętrzne (dźwięki powietrzne) – część 3, 4 i 5 (budynki mieszkalne)
  3. Przegrody wewnętrzne (dźwięki uderzeniowe) – część 3 i 5 (budynki mieszkalne)
  4. Hałasy instalacyjne – część 2