Budynki mieszkalne

Polska Norma PN-B-02151-5:2017-10

KUP PN-B-02151-5:2017-10

Polska Norma PN-B-02151-5 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji została opracowana w celu umożliwienia oceny jakości akustycznej budynków mieszkalnych i ustalenia ich klasy akustycznej. Na jakość akustyczną budynku składa się klika czynników, które obejmują hałas przenikający z zewnątrz, hałas od wyposażenia technicznego budynku, hałas bytowy powietrzny i uderzeniowy, a także hałas pogłosowy, występujący w obszarze komunikacji ogólnej budynków wielorodzinnych.

Przegrody w budynkach

  1. Przegrody zewnętrzne – część 3 i 5 (budynki mieszkalne)
  2. Przegrody wewnętrzne (dźwięki powietrzne) – część 3, 4 i 5 (budynki mieszkalne)
  3. Przegrody wewnętrzne (dźwięki uderzeniowe) – część 3 i 5 (budynki mieszkalne)
  4. Hałasy instalacyjne – część 2