Budynki biurowe

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w/s wykazu prac wzbronionym kobietom. (Dz.U. 1996 poz. 545)

12.04.2016, 13:42

W rozporządzeniu wskazuje się prace wzbronione kobietom w ciąży. Wśród nich są prace w środowisku, w którym poziom ekspozycji na hałas, odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy, mierzony zgodnie z Polskimi Normami, przekracza wartość 65 dB.