Budynki biurowe

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w/s w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

12.04.2016, 13:41

Rozdział 5 dotyczy ochrony przed hałasem. Określa on obowiązki pracodawcy względem ochrony pracowników przed hałasem.