Budynki biurowe

Polska Norma PN-EN ISO 3382-3:2012

PN-EN ISO 3382-3:2012 „Akustyka -- Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń -- Część 3: Pomieszczenia biurowe typu "open space" dotyczy akustyki dużych i średnich pomieszczeń o otwartym planie (np. biura, sale operacyjne banków i urzędów itp.).

Norma opisuje metody pomiaru właściwości akustycznych umeblowanych pomieszczeń tego typu skupiając się na parametrach związanych z zasięgiem przestrzennym dźwięku. Opisuje procedury pomiarowe, potrzebną aparaturę, wymagany zakres, metodę wyznaczania odpowiednich parametrów oraz sposób prezentacji raportu z badań. Wyniki pomiarów mogą być wykorzystywane do oceny właściwości akustycznych pomieszczeń biurowych typu "open space".