Aktualności

Komfort Ciszy partnerem kampanii „Słyszę dobre dźwięki”

19.10.2017, 15:34

Stowarzyszenie „Komfort Ciszy” dołączyło do organizowanej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie kampanii „Słyszę dobre dźwięki”. Była to druga odsłona akcji, która miała na celu uwrażliwienie odbiorców w każdym wieku na otaczające nas dźwięki. W ramach kampanii, odbywającej się m.in. pod patronatem Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Izby Architektów RP (IARP), Filharmonia zorganizowała konkurs dla szkół na stworzenie szkolnej strefy harmonii.

Strefa harmonii to specjalnie zaprojektowana i wypełniona dobrymi dźwiękami przestrzeń, przeznaczona do wypoczynku i wyciszenia. Pierwsza taka szkolna strefa powstała w SP nr 35 w Szczecinie z inicjatywy Pawła Kornicza, nauczyciela muzyki. Filharmonia postanowiła przenieść jego pomysł również do innych placówek, ponieważ szkoły to pod względem generowanego hałasu prawdziwi rekordziści (pisaliśmy o tym m.in. tutaj: https://komfortciszy.pl/aktualnosci/jak-glosno-jest-w-polskich-szkolach/). Konkurs na szkolne strefy harmonii stanowi próbę podjęcia konkretnych działań uświadamiających odbiorców, jak zbyt częste narażenie na zbyt głośne dźwięki wpływa na koncentrację i samopoczucie nauczycieli oraz uczniów – głównych beneficjentów przedsięwzięcia.

Jednak wśród akcji organizowanych przez Filharmonię znajduje się również wiele innych działań, mających na celu przypomnienie nam, jak bardzo powinniśmy dbać o słuch.

Udział Stowarzyszenia w inicjatywach Filharmonii odbył się na zasadach partnerstwa.  Członkowie Stowarzyszenia pełnili w nich rolę doradców, którzy swoją wiedzą o hałasie, akustyce oraz sposobach na poprawę sytuacji w tym zakresie dzielili się z właściwą sobie pasją. Doświadczenie na tym polu zostanie wykorzystane również przy okazji organizacji innych działań i konkursów, a także szkoleń dla nauczycieli.