Studia przypadków

Mieszkania socjalne również zasługują na ciszę

29.08.2017, 15:10

Stowarzyszenie na Rzecz Lepszej Akustyki w Budynkach „Komfort Ciszy” powstało m.in. po to, aby udzielać pomocy eksperckiej w zakresie rozwiązywania problemów wynikających ze złej akustyki w budynkach. W odniesieniu do budownictwa mieszkalnego nasze działania skupiały się jak dotąd przede wszystkim na rynku mieszkań własnościowych, ale ostatni przypadek pokazał nam, że nie tylko na tym polu jest wiele do zrobienia w zakresie akustyki. Co słychać w mieszkaniach socjalnych? Posłuchajcie.

Problem: nadmierny hałas z klatki schodowej

W kwietniu otrzymaliśmy od pani Emilii, mieszkanki warszawskiej Pragi, zapytanie dotyczące tego, jakie kroki powinna ona podjąć w celu zweryfikowania poziomu hałasu docierającego do jej mieszkania przez drzwi zewnętrzne. W jej ocenie hałas dobiegający z klatki schodowej był niedopuszczalny i wpływał nie tylko na obniżenie komfortu mieszkania, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo jej i jej córki, wraz z którą zamieszkuje ona przyznane mieszkanie socjalne.

Swoją wiadomością pani Emilia zwróciła uwagę na poważny problem, związany z niedostosowaniem materiałów budowlanych i okien do roli, jaką mają one pełnić w mieszkaniach. Jak się okazuje, nieczęsto mówi się o tym problemie odpowiednio głośno. Lokatorzy niejednokrotnie muszą mierzyć się ze złymi warunkami akustycznymi, wynikającymi z niepoprawnej izolacji, źle zamontowanych lub słabych jakościowo drzwi i okien przepuszczających każdy hałas.

W przypadku pani Emilii największym problemem był stan techniczny drzwi, przez które docierał do domu każdy niepożądany hałas z klatki schodowej, także w godzinach późnowieczornych.

Podstawy prawne: obowiązki wynajmującego

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawodawca wyróżnił m.in. obowiązek Wynajmującego do „wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg”. To właściciel mieszkania socjalnego jest zobligowany do wymiany drzwi wejściowych, w razie gdy nie spełniają one podstawowych norm bezpieczeństwa.

 

Rozwiązanie: pomoc i wskazówki

Zapewnienie właściwych warunków mieszkalnych to zatem zadanie zarządcy. To w jego gestii pozostaje wymiana drzwi, o czym poinformowaliśmy panią Emilię w naszej wiadomości. Pani Emilia otrzymała od nas ponadto pomoc w zakresie przygotowania oficjalnego pisma do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, któremu podlega warszawska Praga, a także wskazówki dotyczące dalszego postępowania (wraz z zaleceniem udostępnienia mieszkania do pomiarów akustycznych). To realna pomoc, która, jak wierzymy, przyniesie realne korzyści.