Studia przypadków

Hala sportowa w Bydgoszczy

08.03.2016, 09:31

Obiekt:

Zespół Szkół Katolickich w Bydgoszczy, Pomnik Jana Pawła II, ul. Nowodworska 17, Bydgoszcz.

Hala sportowa zlokalizowana na I piętrze, bezpośrednio nad salami dydaktycznymi o wysokich wymaganiach akustycznych (lektoraty)
Hala sportowa w bydgoszczy

Podstawa techniczna rozwiązania:

Wytyczne akustyczne do projektu architektonicznego dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Problem do rozwiązania:

Jak to zwykle bywa nie łatwym zadaniem projektanta jest pogodzenie oczekiwań inwestora z możliwościami, a właściwie ograniczeniami  przestrzennymi działki.

Przed takim problemem stanęli Inwestor, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Bydgoszczy oraz projektant, będący jednocześnie ojcem dzieci uczęszczających do rozbudowywanej szkoły. Zadaniem do rozwiązania było rozbudowanie szkoły o halę sportową (której dotychczas na terenie szkoły nie było) oraz dodatkowe sale dydaktyczne. Zadanie, z pozoru typowe, stało się prawdziwym wyzwaniem ze względu na niewielkiej powierzchni działkę, jaką szkoła miała do dyspozycji.

W odpowiedzi pojawił się odważny pomysł zaprojektowania budynku dwukondygnacyjnego, gdzie w parterze zlokalizowano sale lekcyjne, pomieszczenia socjalne oraz sanitarne, natomiast na piętrze zaprojektowano halę gimnastyczną wraz z magazynem sprzętu sportowego. Nikt wcześniej nie słyszał o takim rozwiązaniu, gdyż (jak powszechnie wiadomo) hala sportowa jest pomieszczeniem „głośnym” i trudno sobie wyobrazić naukę w salach lekcyjnych zlokalizowanych poniżej.

Zgodnie z życzeniem architekta doświadczeni akustycy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie stworzyli wytyczne akustyczne do projektu architektonicznego, opierając się na obliczeniach uwzględniających deklarowane parametry materiałów budowlanych. Rozwiązaniem potencjalnych problemów akustycznych miał się okazać strop, tłumiący w odpowiednio wysokim zakresie dźwięki uderzeniowe oraz powietrzne.

Zastosowane rozwiązanie: podłoga pływająca na stropie żelbetowym z wykorzystaniem akustycznych płyt podłogowych z wełny mineralnej ISOVER Stropoterm w układzie 3-warstwowym (3 x 5cm), płyty układane na mijankę, pokryte 2 warstwami płyt OSB grubości 22mm każda).

Zgodnie z przeprowadzonymi kalkulacjami rozwiązanie zapewnia osiągnięcie parametrów akustycznych (wyrażonych wskaźnikiem ważonego poziomu uderzeniowego znormalizowanego przybliżonego L’n,w) na poziomie znacznie niższym niż wymagania normowe (poniżej 46 dB, wg normy L’n,w ˂63 dB), a tym samym odpowiedni komfort akustyczny.

Podłoga pływająca sali gimnastycznej została wykonana z duża starannością, uwzględniając wytyczne projektowe w tym zakresie, m.in. poprawne wykonanie dylatacji warstw podłogowych, wykonanie zabezpieczeń wibroakustycznych tulei montażowych do mocowania wyposażenia sali, takiego jak słupy do siatkówki, drabinki gimnastyczne, bramki, itp.

Dobry projekt, dobry materiał i dobre wykonawstwo spowodowało, że dzisiaj nauczyciele szkolni wolą prowadzić zajęcia w klasach zlokalizowanych pod hala sportową bardziej, niż w klasach w budynku szkolnym, ze względu na komfortowe warunki akustyczne, jakie udało się tam osiągnąć.