Blog

Lista tagów

Czy wiesz, że #6

11.04.2019, 10:28

Konieczność opracowania strategicznych map akustycznych miast wynika z ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

Mapy akustyczne wykonywane są dla: aglomeracji mających ponad 100 000 i 250 000 mieszkańców, głównych dróg, przez które rocznie przejeżdża ponad 3 000 000 i 6 000 000 pojazdów rocznie, głównych linii kolejowych, po których rocznie przejeżdża ponad 30 000 i 60 000 pociągów i głównych portów lotniczych, na których odbywa się powyżej 50 000 operacji rocznie.