Blog

Lista tagów

Czy wiesz, że #5

02.10.2017, 09:58

Izolacja akustyczna stropu powinna mieć zadeklarowaną „sztywność dynamiczną SD” czyli parametr określający jak dobrze izoluje wyrób przed dźwiękami uderzeniowymi. Wartość ta dla wełny szklanej o grubości 15 mm wynosi 16 MN/m3, a dla 35 mm 9 MN/m3. Im niższa wartość SD, tym lepiej wyrób amortyzuje energię uderzeniową.