Blog

Lista tagów
#hałas #open space #decybele

Czy open space musi być tak głośny?

Czas czytania: 4

02.09.2022, 19:53

Czy open space musi być tak głośny? 

Wizja open space ma swój początek już w 1906 roku, kiedy to Frank Lloyd uznał, że ściany i pokoje są tak naprawdę bezużyteczne. Stwierdził wtedy, że nie służą one niczemu dobremu, a jedynie wprowadzają niepotrzebne podziały. Pomimo że początkowa wizja biur open space przekonywała do większej kreatywności, zacierania podziałów oraz lepszej integracji całej firmy, to z czasem zaczęto zauważać pewnego rodzaju problemy, które bez odpowiedniej kontroli często wiązały się z powstawaniem uciążliwego i drażniącego pracowników hałasu.

Drukarki, telefony, niszczarki do papieru, głośne rozmowy czy hałas zewnętrzny generowany przez ruch uliczny, każdy z tych elementów powoduje dźwięki, które w ogólnym rozrachunku powodowały, że open space kojarzył się głównie z głośnymi otoczeniem, a nie swobodą i integracją. To między innymi dlatego od samego początku w biurach tego typu wydzielane były osobne pokoje dla dyrekcji — miejsce, w którym w ciszy i spokoju podejmowane były najistotniejsze dla firmy decyzje.

Jak open space wpływa na pracowników?

Hałas jest jednym z głównych czynników szkodliwych i uciążliwych dla wielu osób pracujących na stanowiskach, na których wykonywana jest praca koncepcyjna lub wymagana jest stuprocentowa koncentracja. Hałas bardzo często wprowadza pracowników w uczucie dyskomfortu i niezadowolenia, a długotrwałe narażenie na uciążliwe dźwięki negatywnie wpływa na ogólne samopoczucie, w efekcie czego pogarsza się wydajność oraz spada motywacja do pracy. W celu zapewnienia komfortu pracy określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w pomieszczeniach biurowych, które różnią się w zależności od wykonywanych obowiązków.

● 35 dB - w pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania prac biurowych
wymagających intensywnej koncentracji
● 40 dB - w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych do pracy koncepcyjnej
● 55 dB - w pomieszczeniach administracyjnych
● 65 dB - w sekretariatach i biurach obsługi klienta.


Badania pokazują, że środowisko pracy uznaje się za przyjemne, gdy nie przekracza 55 dB.
Każdy dźwięk przekraczający tę granicę może być uciążliwy. Aby otwarta przestrzeń ułatwia wymianę informacji i usprawniała współpracę między zespołami, pracodawcy powinni zadbać o to, aby poziom dźwięku mieścił się w bezpiecznych granicach. Jeśli głównym źródłem hałasu są rozmowy, poziomy dźwięku powinny być niższe, a pomieszczenie tak zaprojektowane, by treści rozmów nie docierały do tych osób, których nie dotyczą.

Sposoby na bezpieczny open space

Stworzenie przyjaznej do pracy w otwartej przestrzeni powinno zostać zaplanowane już na etapie projektowania układu biura. Jedną z metod, która pozwala ochronić pracowników przed nadmiernym hałasem w open space,  jest właśnie odpowiednie zaplanowanie powierzchni i wydzielenie odrębnych, wykonanych z dźwiękoizolacyjnych i dźwiękochłonnych materiałów stref przeznaczonych do realizacji różnego typu zadań, takich jak burze mózgów, spotkania biznesowe, czy rozmowy telefoniczne. Przestrzenie te są niezbędne dla zachowania równowagi w firmie, ponieważ pozwalają pogodzić indywidualne i zbiorowe potrzeby pracowników. Kiedy w biurze uda się wygospodarować osobne pomieszczenia do zadań specjalnych, koniecznością jest zadbanie o ich odpowiednią izolację akustyczną. Przykładowo sale konferencyjne, w których odbywają się ważne spotkania biznesowe, wymagają bardzo dobrej akustyki, aby rozumienie mowy było bezproblemowe a komunikacja płynna.
Szczególną uwagę należy poświęcić projektowaniu przestrzeni typu open space, gdzie coraz częściej przenikają się różne funkcje. By ograniczyć hałas wydziela się tam przy pomocy przegród meblowych podstrefy, a całe pomieszczenie wygłusza sufitami i panelami silnie dźwiękochłonnymi. Roślinność z kolei pomaga rozproszyć dźwięk i skierować go na tłumiące powierzchnie.

Otwarta przestrzeń biurowa to miejsce, którego nie należy traktować jedynie jako miejsca pracy. To przestrzeń, która powinna gwarantować wyznaczone miejsca, w których będą mogli odpocząć i poczuć się dobrze. Open space przynosi wiele korzyści związanych ze współpracą oraz relacjami pomiędzy pracownikami, jednak do pełnego wykorzystania potencjału przestrzeni tego typu trzeba pamiętać o zapewniającej komfort akustyce, dlatego tak ważne jest wykonanie pomiarów akustycznych i wykorzystanie dostępnych rozwiązań, pozwalających na optymalizację środowiska akustycznego. których jest wiele.