Aktualności

Konkurs dla szkół

29.10.2018, 14:08

 

Konkurs na Szkolne Strefy Harmonii jest częścią szerszej kampanii społecznej Filharmonii w Szczecinie pod nazwą Słyszę Dobre Dźwięki <http://uslysz.filharmonia.szczecin.pl/>. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na jakość otaczającego nas środowiska akustycznego (zarówno w budynkach jak i w przestrzeni otwartej, a zwłaszcza tej miejskiej) i jego wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Kampania ma zachęcać do świadomych zachowań sprzyjających higienie słuchu oraz do uwzględniania akustyki przy projektowaniu budynków i przestrzeni miejskich. Strefy Harmonii mogą mieć formę wydzielonych pomieszczeń lub wyciszonych przestrzeni, gdzie uczniowie mogą się schronić przed szkolnym hałasem w czasie przerw. Hałasem, który w szkołach podstawowych często przekracza 90 dBA i jest udręką dla uczniów i nauczycieli. 

Zgłoszenia na<http://uslysz.filharmonia.szczecin.pl/pl/156-Pochwalcie_sie_Szkolna_Strefa_Harmonii>.