Aktualności

25.04 mówmy głośno o ciszy!

24.04.2017, 15:11

Co roku pod koniec kwietnia świat zaczyna głośniej mówić o problemach wynikających z powszechnego występowania hałasu w naszym życiu. Wszystko za sprawą Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem – święta, które zostało ustanowione w 1996 roku przez Ligę Niedosłyszących w celu zwrócenia uwagi na powszechność hałasu w naszym otoczeniu oraz podkreślenia przykrych konsekwencji, jakie sytuacja ta ma dla naszego zdrowia.

Uszkodzenie słuchu – w dalszej perspektywie, natomiast w bliższej – zaburzenia koncentracji, snu oraz zwiększenie poziomu stresu to tylko niektóre skutki, jakich możemy doświadczyć żyjąc w hałasie.

Poznajmy go zatem bliżej

Hałas to każdy niepożądany, nieprzyjemny, dokuczliwy, a także szkodliwy dźwięk, który jest odbierany jako taki przez daną osobę w danej sytuacji. Wrażenie hałasu jest subiektywne, co oznacza, że ten sam dźwięk może być różnie interpretowany (jako hałaśliwy bądź nie) przez różne osoby. Jedynie odbiór bardzo wysokich, szkodliwych dla ucha dźwięków pozostaje bezdyskusyjny.

Co to oznacza w praktyce?

Spędzając tak dużo czasu w budynkach (w naszych domach, miejscach pracy, urzędach, szpitalach), jesteśmy narażeni na różne źródła i natężenie hałasu. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać również w niedopatrzeniach popełnianych na etapie projektowania budynków. Wśród nich warto wymienić m.in. stosowanie materiałów budowlanych i okien niespełniających odpowiednich norm akustycznych, a także np. błędy polegające na niepoprawnym rozlokowywaniu pomieszczeń.

Zalecenia

Według Dyrektywy Unii Europejskiej 2002/49/WE żaden mieszkaniec krajów unijnych nie powinien być narażony na hałas o poziomie zagrażającym zdrowiu lub jakości życia. Poziom ekspozycji na hałas na terenie zabudowanym, w porze nocnej, nie powinien przekraczać 50 dB, natomiast za dnia (w godzinach 6.00-22.00) – 60 dB. UE wyraźnie nakazuje likwidowanie wszelkich źródeł hałasu generujących go na poziomie 65 dB i wyższym. Tymczasem, w praktyce zalecenia te nie zawsze są respektowane.

Stowarzyszenie na Rzecz Lepszej Akustyki w Budynkach „Komfort Ciszy” powstało, aby pomagać Państwu w podejmowaniu najlepszych pod kątem zapewnienia ciszy w budynkach decyzji. W tym celu prowadzimy działalność doradczą, edukacyjną oraz informacyjną. Doradzamy w zakresie wyboru najlepszych pod względem izolacji akustycznej materiałów budowlanych, pomagamy rozwiązać kwestie sporne z deweloperami, zarządcami budynków, a nawet z sąsiadami, informujemy, za jakimi radami warto podążać, a czego unikać, by zagwarantować sobie, swoim najbliższym, a także np. pracownikom komfortowe (ciche!) warunki do pracy i życia.

Zachęcamy do kontaktu z naszym Stowarzyszeniem: [email protected].